1. Postanowienia ogólne
  1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego ikk.org.pl (dalej: Serwis).
  2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
  3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest I&KK sp. z o.o., adres: ul.Gordzka 20/4, 70-560 Szczecin, KRS:0001002902, Regon:52369535900000, NIP:8513284076, adres poczty elektronicznej:biuro@ikk.org.pl (dalej: Administrator).
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
  2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby:
   - Świadczenia dostępu do produktów i usług: Przetwarzanie danych osobowych użytkowników w celu zapewnienia dostępu do produktów i usług oferowanych przez właściciela Serwisu.
   - Obsługi zapytań i kontaktu: Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu obsługi pytań, zapytań lub wiadomości przesyłanych przez użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej.
   - Anonimowych analiz i statystyk: Dane osobowe mogą być używane do prowadzenia analiz i statystyk, jednak w sposób anonimowy lub w sposób, który nie pozwala na identyfikację konkretnego użytkownika.
   - Zgodności z przepisami prawnymi: Przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu spełnienia wymogów prawa, w tym przechowywania danych w celach podatkowych lub zapobiegania oszustwom.
   - Bezpieczeństwa i ochrony: Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz ochrony przed atakami, nadużyciami lub innymi zagrożeniami.
   - Naprawy błędów i rozwiązywania problemów: Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu identyfikacji i naprawy błędów technicznych lub problemów z funkcjonowaniem Serwisu.
   - Zarządzania klientami: Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zarządzania relacjami z klientami, obsługą reklamacji, realizacją umowy dotyczącej usług i e-usług, windykacją należności lub dostarczaniem pomocy technicznej.
   - Zarządzania relacjami z partnerami biznesowymi: W przypadku firm współpracujących z partnerami biznesowymi, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zarządzania relacjami i działaniami współpracy.
  3. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
  4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 4. Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania
  Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania/dostawy, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
   - gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
   - gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
  2. W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 5 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).
 6. Informacja o odbiorcach danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:
   - podmiotom powiązanym z Administratorem,
   - jego podwykonawcom,
   - podmiotom współpracującym z Administratorem,
   - firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe,
   - kancelariom prawnym.
  2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 7. Prawa Użytkowników
  1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem).
  2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@ikk.org.pl
  3. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

   Napisz do nas wiadomość!

   Wyślij wiadomość