Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Zrealizowane szkolenia

Zrealizowane szkoleniaTerminZgłoszenie
Rozwój kompetencji interpersonalnych zapisz się
Trening interpersonalny i intrapsychiczny zapisz się
Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka – gminne placówki wsparcia dla dzieci i rodzin Grupa I zapisz się
Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka – gminne placówki wsparcia dla dzieci i rodzin Grupa II zapisz się
Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka – gminne placówki wsparcia dla dzieci i rodzin Grupa III zapisz się
Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka – gminne placówki wsparcia dla dzieci i rodzin Grupa IV zapisz się
Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka – gminne placówki wsparcia dla dzieci i rodzin Grupa V zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa I zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa II zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa III zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa IV zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa V zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa VI zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa VII zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa VIII zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa IX zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa X zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa XI zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa XII zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa XIII zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa XIV zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa XV zapisz się
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Grupa XVI zapisz się
Trening - rozwój kompetencji interpersonalnych Grupa I zapisz się
Trening interpersonalny i intrapsychiczny zapisz się
Interwencja kryzysowa zapisz się
Interwencja kryzysowa zapisz się
Diagnoza i rozumienie problemów zdrowotnych klientów ośrodków pomocy społecznej zapisz się
Diagnoza i rozumienie problemów zdrowotnych klientów ośrodków pomocy społecznej zapisz się
Diagnoza i rozumienie problemów zdrowotnych klientów ośrodków pomocy społecznej zapisz się
Diagnoza i rozumienie problemów zdrowotnych klientów ośrodków pomocy społecznej zapisz się
Diagnoza i rozumienie problemów zdrowotnych klientów ośrodków pomocy społecznej zapisz się
Interwencja kryzysowa zapisz się
Interwencja kryzysowa zapisz się
Interwencja kryzysowa zapisz się