Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Specyfika pracy z osobą przewlekle chorą

Praca opiekunów osób chorych wymaga dużej dozy cierpliwości i czasu. Dobry opiekun potrafi pomóc osobie chorej ale również powinien odznaczać się specyficznymi umiejętnościami interpersonalnymi. Często nie zdajemy sobie sprawy jak mocna więź wytwarza się pomiędzy pracownikiem socjalnym a podopiecznym. Szkolenie pokazuje metody budowania trwałych więzi i relacji z osobami chorymi tak aby zechciały sobie pomóc. Tematyka szkolenia porusza również ważne zagadnienie wypalenia zawodowego towarzyszącego osobom wspomagającym klientów przewlekle chorych.

 

Adresaci szkolenia:                 

 

Cel szkolenia:                         

 

Czas trwania szkolenia:          

 

Formuła szkolenia:               

 

Program szkolenia:    

 

Korzyści dla uczestnika: