Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Specyfika pracy z bezradnym klientem w pomocy społecznej

Każdy specjalista pomocy społecznej pracujący z drugą osobą (klientem, podopiecznym) doświadczył w swojej pracy  trudnych momentów. Jednym z wielu problemów w pracy z klientami jest ich ogólna bezradność i brak wiary we własne siły. Oczekiwania społeczne wobec kadry pomocy społecznej w takim przypadku są ogromne, dotyczą skutecznego usamodzielnienia i podjęcia aktywności zawodowej przez taką osobę.

Szkolenie prezentuje metody pracy z osobami bezradnymi  i uczy umiejętności budowania długotrwałych relacji z klientem jako podstawą do osiągnięcia sukcesu.

 

Adresaci szkolenia:                 

 

Cel szkolenia:                         

 

Czas trwania szkolenia:          

 

Formuła szkolenia:

 

Program szkolenia:    

 

Korzyści dla Uczestnika: