Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Szkolenia dla Pomocy Społecznej

Pomoc SpołecznaTerminZgłoszenie
Specyfika pracy z bezradnym klientem w pomocy społecznej zapisz się
Specyfika pracy z osobą przewlekle chorą zapisz się
Specyfika pracy z klientem roszczeniowym i agresywnym w pomocy społecznej zapisz się
Specyfika pracy z trudnym klientem pomocy społecznej zapisz się
Wypalenie zawodowe Kadr Pomocy Społecznej zapisz się