Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Zasady konstruowania Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zespołowe planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej potwierdzone zostaje poprzez Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia. Każdy zespół zobowiązany jest do rzetelnej analizy możliwości psychofizycznych ucznia. Dobra organizacja Zespołu to połowa sukcesu w konstruowaniu KIPU. Przydatne wzory, adekwatne do konkretnych potrzeb ucznia, umożliwią Uczestnikom samodzielną pracę nad przygotowaniem KIPU.

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący z uczniami w placówkach oświatowych.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z Kartą Indywidualnych Potrzeb Ucznia i jej konstrukcją, prezentacja sposobu zorganizowania Zespołu  pracującego nad przygotowaniem KIPU oraz formalno-prawne aspekty pracy tego Zespołu.

Czas trwania szkolenia:
1 dzień

Formuła szkolenia:
Wykłady połączone z warsztatami.

Program szkolenia:

 

Korzyści dla uczestnika: