Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Zarządzanie projektami PO KL w placówkach oświatowych

Od 2007 roku placówki oświatowe w kraju mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich przedsięwzięć w ramach PO KL. Największą trudnością dla szkół w pozyskiwaniu powyższych funduszy stanowią przeważnie niezgodności programowe projektów z wytycznymi PO KL.

 

Adresaci szkolenia:                 

 

Cel szkolenia:                         

 

Czas trwania szkolenia:         

 

Formuła szkolenia:                 

 

Program szkolenia:    

  • Kontrole realizowane przez instytucje zaangażowane w realizację projektu
  • Monitoring i ewaluacja projektu
  • Realizacja projektu finansowanego z EFS - zmiany w projekcie
  • Dokumentowanie realizacji projektu i zabezpieczanie dokumentów
  • Beneficjenci ostateczni - uczestnicy projektu
  • Zespół projektowy
  • Podział obowiązków
  • Komunikacja w zespole
  • Ocena, ewaluacja pracy

 

Korzyści dla uczestnika: