Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Prawne aspekty zarządzania placówkami oświatowymi

Organizacja placówki oświatowej w aspekcie obowiązujących  i stale zmieniających się  przepisów jest zadaniem niezwykle trudnym nie tylko dla samych Dyrektorów ale również dla kadry nauczycielskiej. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnymi  kategoriami i dziedzinami nowoczesnego zarządzania placówką oświatową związanymi z obowiązującymi i pojawiającymi się regulacjami prawnymi.

Adresaci szkolenia:
Dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy sprawujący funkcje zarządcze.

Cel szkolenia:
Kompleksowe zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami zarządzania placówkami oświatowymi.

Czas trwania szkolenia:
1 dzień

Formuła szkolenia:
Wykłady połączone z warsztatami.

Program szkolenia:

Korzyści dla uczestnika: