Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Praca zespołu nad budową IPET w kontekście uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Napisanie dobrego programu dla dziecka nie jest takie proste. Każde nauczanie jest specyficzne, indywidualne i niepowtarzalne. Budowa Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego wymaga czasu i głębokiej analizy potrzeb edukacyjnych ucznia. Nauczyciel powinien poznać dziecko w każdym aspekcie również w ciągłym kontakcie z rodzicami. Szkolenie pokaże Uczestnikom jak na bazie własnych obserwacji, każdy nauczyciel  może skonstruować IPET.

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący  z uczniami w placówkach oświatowych.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z budową Indywidualnego Planu Edukacyjno - Terapeutycznego.

Czas trwania szkolenia:
1 dzień

Formuła szkolenia:
Wykłady połączone z warsztatami.

Program szkolenia:

 

Korzyści dla uczestnika: