Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Praca z uczniem zdolnym

O uczniu zdolnym mówimy w odniesieniu do dzieci, które przejawiają wysokie zdolności intelektualne. Ponadprzeciętne zdolności takiego ucznia stawiają przed nauczycielem wyzwanie. Czy nauczyciel powinien opierać się na samej obserwacji czy jednak powinien zastosować rozwiązania, które doprecyzują obszary zdolności dziecka? Jak ważny jest dobór form nauczania dla takich uczniów i jak rozwijać zdolności dziecka?

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący z uczniami w placówkach oświatowych.

Cel szkolenia:
Zapoznanie Uczestników z istotą pracy z uczniem zdolnym, nabycie wiedzy i umiejętności określania potrzeb ucznia zdolnego.

Czas trwania szkolenia:
1 dzień

Formuła szkolenia:
Wykłady połączone z warsztatami.

Program szkolenia:

 

Korzyści dla uczestnika: