Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Praca z uczniem z dysleksją

Dysleksja staje się coraz poważniejszym zjawiskiem, z którym zmaga się każdy nauczyciel. Występujące u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu powinny być rozpoznane jak najwcześniej - wtedy tylko podjęte możliwie szybko działania korygujące, dają pozytywne rezultaty przez cały okres nauki dziecka. Nowoczesne technologie oraz indywidualizacja nauczania wspomagają wyrównywanie trudności edukacyjnych, na jakie napotyka uczeń dyslektyczny. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z rodzajami efektywnych metod pracy z uczniem z dysleksją.

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący z uczniami z dysleksją w placówkach oświatowych, psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Cel szkolenia:
Zapoznanie Uczestników z metodami pomocy  uczniom z dysleksją - wprowadzanie zagadnień do codziennej praktyki szkolnej.

Czas trwania szkolenia:
1 dzień

Formuła szkolenia:
Wykłady połączone z warsztatami.

Program szkolenia:

 

Korzyści dla uczestnika: