Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Praktycznie każdy nauczyciel w swojej karierze spotkał się z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na szkoleniu Uczestnicy dowiedzą się jak wychwycić specjalne potrzeby edukacyjne ucznia i jak dopasować zakres zadań aby rozwijały zdolności dziecka. Dodatkowo szereg informacji jak stworzyć warunki do rozwijania umiejętności i zdolności ucznia także w pracy z jego rodzicami.

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach oświatowych, psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z metodami pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wprowadzanie zagadnień do codziennej praktyki szkolnej.

Czas trwania szkolenia:
1 dzień

Formuła szkolenia:
Wykłady połączone z warsztatami.

Program szkolenia:

Modele pracy z uczniem:

Niesłyszącym lub słabo słyszącym,
Niewidomym lub słabo widzącym,
Z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
Z autyzmem.

 

Korzyści dla uczestnika: