Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Praca z uczniem nadpobudliwym ruchowo – ADHD

Istotą pracy z dzieckiem z ADHD jest wiedza na temat samej choroby oraz przekonanie o korzyściach oddziaływań terapeutycznych wobec takiego ucznia. Nauczyciele pracujący z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo wiedzą jak ciężka jest to praca i ile wymaga cierpliwości. Uczestnicy szkolenia poznają przykładowe scenariusze pracy z dziećmi z ADHD w klasie ale także w domu, do wykorzystania podczas rozmów z rodzicami.

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący z uczniami z ADHD w placówkach oświatowych, psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych.

Czas trwania szkolenia:
1 dzień

Cel szkolenia:
Zapoznanie Uczestników z metodami wspierania rozwoju uczniów nadpobudliwych ruchowo w codziennej pracy.

Formuła szkolenia:
Wykłady połączone z warsztatami.

Program szkolenia:

 

Korzyści dla uczestnika: