Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

PDW dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Stworzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia jest podstawą do zbudowania Planu Działań Wspierających. Przykłady PDW zaprezentowane  na szkoleniu będą przydatne przy konstruowaniu takiego dokumentu dla konkretnego ucznia. Uczestnicy otrzymają również praktyczne wzory Planów Działań Wspierających dla uczniów o wybranych, specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący z uczniami w placówkach oświatowych, psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Cel szkolenia:
Zapoznanie Uczestników z metodami konstruowania PDW dla uczniów - praktyczne przykłady i wzory.

Czas trwania szkolenia:
1 dzień

Formuła szkolenia:
Wykłady połączone z warsztatami.

Program szkolenia:

 

Korzyści dla uczestnika: