Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Ochrona danych osobowych w Oświacie

Nowelizacja ustawy z 2011 roku wprowadziła wiele zmian w przepisach o ochronie danych osobowych zarówno dla Administratorów danych w Oświacie jak i w kompetencjach GIODO.
Jak przetwarzać i obsługiwać dane aby było to zgodne z aktualnym stanem prawnym. Kiedy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych - to wszystko na szkoleniu z praktycznych aspektów stosowania Ustawy o ochronie danych osobowych.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy tworzący politykę bezpieczeństwa danych w Oświacie, administratorzy danych osobowych, Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, specjaliści mający dostęp do danych osobowych.

Cel szkolenia:
Uczestnikom zostanie dostarczona niezbędna wiedza związana z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Czas trwania szkolenia:
1-2 dni (czas trwania szkolenia zależny od zakresu tematycznego).

Formuła szkolenia:
Wykłady z częścią praktyczną.

Program szkolenia:


Korzyści dla uczestnika: