Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Konflikty i mediacje w placówce oświatowej

Coraz częściej Dyrektorzy placówek oświatowych aby rozwiązać konflikty sięgają po mediacje. Aktywna rozmowa i elementy mediacji pozwalają szukać alternatywnych dróg rozwiązywania konfliktów powstałych na terenie szkoły, gimnazjum czy w przedszkolu, pomiędzy samymi pracownikami placówek oświatowych jak i nauczycielami a rodzicami i dziećmi. Problem polega na odpowiednim doborze technik mediacyjnych aby osiągnęły one zamierzony skutek. Uczestnicy poznają możliwości i korzyści wynikających ze stosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych.

Adresaci szkolenia:
Osoby zainteresowane stosowaniem mediacji rówieśniczych w placówkach oświatowych, psychologowie i pedagodzy, specjaliści współpracujący z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

Cel szkolenia:
Uczestnicy poznają narzędzia i procedury mediacji oraz ich zastosowanie w rozwiązywaniu konfliktów w szkole.

Czas trwania szkolenia:
1-2 dni (zależnie od zakresu tematycznego szkolenia).

Formuła szkolenia:
Warsztaty połączone z pracą w grupach na przykładach.

Program szkolenia:

Korzyści dla uczestnika: