Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Jak sprawnie organizować wewnętrzną ewaluację szkoły (propozycje praktyczne)

Organizacja placówki oświatowej w aspekcie obowiązujących  i stale zmieniających się  przepisów jest zadaniem niezwykle trudnym nie tylko dla samych Dyrektorów ale również dla kadry nauczycielskiej. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z obowiązującymi zasadami prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, jej celami, obszarami oraz narzędziami. W trakcie zajęć przewidziano warsztaty opracowania koncepcji ewaluacji, jej planu oraz harmonogramu i doboru narzędzi. Poznają także schemat raportu ewaluacyjnego.

 

Adresaci szkolenia:                

 

Cel szkolenia:                        

 

Czas trwania szkolenia:         

 

Formuła szkolenia:                

 

Program szkolenia:    

 

Korzyści dla uczestnika: