Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Jak rozwijać twórcze myślenie wśród uczniów ?

Rozwijanie twórczego myślenia wśród uczniów w ostatnich latach wzbudza ogromne zainteresowanie. Dużą rolę w kreowaniu twórczego myślenia przypisuje się szkole i nauczycielom. Twórczy nauczyciel to osoba, która nie boi się innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych, a dodatkowo jest trafnym obserwatorem. Szkolenie pokaże Uczestnikom jak wzbogacić tradycyjne metody nauczania i jak kształcić jednostkę twórczą. Rozwiąże problem jakim są pojawiające się w toku nauki bariery w nauczaniu.

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący  z uczniami w placówkach oświatowych.

Cel szkolenia:
Zapoznanie Uczestników szkolenia z metodami wspierania rozwoju oraz kształtowania postawy twórczej uczniów - wprowadzanie nowych metod  do codziennej praktyki szkolnej.

Czas trwania szkolenia:
1 dzień

Formuła szkolenia:
Wykłady połączone z warsztatami.

Program szkolenia:    

Korzyści dla uczestnika: