Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Placówki oświatowe

Placówki OświatoweTerminZgłoszenie
Jak rozwijać twórcze myślenie wśród uczniów ? zapisz się
Konflikty i mediacje w placówce oświatowej zapisz się
Ochrona danych osobowych w Oświacie zapisz się
PDW dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapisz się
Praca z uczniem nadpobudliwym ruchowo – ADHD zapisz się
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapisz się
Praca z uczniem z dysleksją zapisz się
Praca z uczniem zdolnym zapisz się
Praca zespołu nad budową IPET w kontekście uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapisz się
Prawne aspekty zarządzania placówkami oświatowymi zapisz się
Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli zapisz się
Zasady konstruowania Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapisz się
Jak sprawnie organizować wewnętrzną ewaluację szkoły (propozycje praktyczne) zapisz się
Zarządzanie projektami PO KL w placówkach oświatowych zapisz się