Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Szkolenia

Instytut Kształcenia Kadr to Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego specjalizująca się w zwiększaniu efektywności wszystkich aspektów organizacji poprzez udostępnianie fachowej wiedzy i wieloletniego, popartego sukcesami doświadczenia zawodowego naszych trenerów.

Programy szkoleniowe i ich indywidualny dobór do zidentyfikowanej grupy odbiorców w organizacji, stanowią rzeczywistą wartość dla naszych Klientów w postaci starannie wyselekcjonowanych materiałów szkoleniowych.

Zakres problematyki i zagadnień:

 • Przedsiębiorczość i ekonomia,
 • Organizacja i zarządzanie oraz marketing,
 • Technologie informatyczne,
 • Wiedza o rynku pracy,
 • Wiedza psychologiczno-pedagogiczna i z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej,
 • Wiedza z zakresu aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania bezrobociu, profilaktyki uzależnień i psychoprofilaktyki,
 • Edukacja w zakresie pedagogiki,
 • Wiedza z zakresu Unii Europejskiej i jej funduszy,
 • Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i informatycznego. 


Szeroki wachlarz wiedzy oraz elastyczność Trenerów podczas nauczania umożliwia szybkie reagowanie na potrzeby grupy szkoleniowej. Dodatkowo metody aktywizujące sprawiają optymalne zaangażowanie i włączenie się Uczestników w proces szkoleniowy. 

Proponujemy Państwu szkolenia w takich obszarach działalności jak:

 • Strategia i kierowanie przedsiębiorstwem,
 • Dokumentacja w firmie - zarządzanie informacją,
 • Finanse w firmie,
 • Obsługa klienta,
 • HR - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
 • Inwestycje w firmie,
 • Zarządzanie jakością.