Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

 

 

Nazwa usługi:

 

Zakres usługi:

Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie, Trening kompetencji, Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka - gminne placówki wsparcia dzieci i rodzin

 

Dokument: link