Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 

 

Nazwa usługi:

Szkolenie: Public Relations w JOPS.

 

Zakres usługi:

Szkolenie: Public Relations w JOPS

 

Dokument: link