Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (3)

 

 

Nazwa usługi:

Szkolenie

 

Zakres usługi:

Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej

 

Dokument: link