Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

 

 

Nazwa usługi:

Superwizja w pomocy społecznej. Animacja społeczna środowiska lokalnego.

 

Zakres usługi:

Superwizja w pomocy społecznej

 

Dokument: link