Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu

 

 

Nazwa usługi:

Usługi doradcze w zakresie doradztwa zawodowego.

 

Zakres usługi:

Usługi doradcze w zakresie doradztwa zawodowego

 

Dokument: link