Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Pomoc społeczna

Pomoc społecznaSzkolenieRekomendacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu

Warsztaty kompetencji społecznych, kurs samodzielnej księgowości, Kurs profesjonalny sprzedawca z obsluga kasy fiskalnej, Kurs małej gastronomii, Kurs obslugi wózka widlowego, Kurs spawacza metodą TIG, Kurs koparko ładowarki, Doradztwo zawodowe

zobacz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim

Zajęcia psychospołeczne, Warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, Doradztwo zawodowe

zobacz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

zobacz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy (1)

Doradztwo psychologiczne i zawodowe

zobacz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni

Usługi doradcze w zakresie terapii psychologicznej

zobacz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni (1)

Terapia psychologiczna i doradztwo zawodowe

zobacz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni (2)

Terapia psychologiczna, Doradztwo zawodowe

zobacz
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

zobacz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale

Doradztwo zawodowe

zobacz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale (1)

Szkolenie zawodowe

zobacz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale (2)

Trening kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych, Doradztwo zawodow, Kurs na Operatora koparko-ładowarki,  Sprzedawca z obsługą komputera i urządzeń fiskalnych

zobacz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Doradztwo zawodowe

zobacz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

Trening motywacyjny

zobacz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

Warsztaty psychologiczne z zakresu kompetencji społecznych

zobacz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli (1)

Warsztaty psychologiczne w tym warsztaty z terapeutą ds. uzależnień

zobacz
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu

Usługi doradcze w zakresie doradztwa zawodowego

zobacz
Ośrodek Pomocy Spolecznej w Bobowej

Kurs operator koparko - ładowarki

zobacz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie

Doradztwo zawodowe, Ewaluacja projektu

zobacz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach

Poradnictwo psychologiczne, Warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej,  Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej,  Sprzedawca - kasjer kas fiskalnych, Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych, Spotkanie wyjazdowe - podsumowanie projektu

zobacz
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Superwizja w pomocy społecznej

zobacz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Szkolenie: Public Relations w JOPS

zobacz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (1)

Szkolenie "Zarządzanie zasobami ludzkimi"

zobacz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (2)

Szkolenia z zakresu: Aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych oraz Kierowania zespołem pracowników

zobacz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (3)

Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej

zobacz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie, Trening kompetencji, Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka - gminne placówki wsparcia dzieci i rodzin

zobacz
RCPS Łódź KOPIA Akme i Aldeo

Superwizja pomocy społecznej, Animacja społeczna środowiska lokalnego

zobacz