Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Zespół Szkół w Roźwienicy

 

 

Nazwa usługi:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

 

Zakres usługi:

Poradnictwo i doradztwo psychologiczno - zawodowe, Ewaluacja projektu

 

Dokument: link