Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Placówki oświatowe

Placówki oświatoweSzkolenieRekomendacja
Gimnazjum Publiczne w Pruchniku

Diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych, Ewaluacja projektu

zobacz
Zespół Szkół nr 1 w Nienadówce

Ewaluacja projektu

zobacz
Zespół Szkół w Roźwienicy

Poradnictwo i doradztwo psychologiczno - zawodowe, Ewaluacja projektu

zobacz
Szkoła Podstawowa w Kamieniu Prusinie

Szkolenie z zakresu Planu Działań Wspierajacych (PDW) oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)

zobacz