Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy

 

 

Nazwa usługi:

Szkolenie "Trening umiejętności społecznych" oraz "Trening przysposobienia zawodowego"

 

Zakres usługi:

Trening umiejetności spolecznych oraz przysposobienia zawodowego

 

Dokument: link