Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządoweSzkolenieRekomendacja
Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe "Dolina Strugu" w Błażowej

Doradztwo psychologiczne i zawodowe

zobacz
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Eurogalicja"

Szkolenia z zakresu pisania, rozliczania i zarządzania projektami unijnymi

zobacz
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu

Szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi

zobacz
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy

Trening umiejetności spolecznych oraz przysposobienia zawodowego

zobacz