Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Gmina Rzeczniów (1)

 

 

Nazwa usługi:

Kurs komputerowy

 

Zakres usługi:

Kurs komputerowy, Kurs prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie dotacji z UE, Ewaluacja projektu

 

Dokument: link