Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Gmina Odrzywół

 

 

Nazwa usługi:

Doradztwo psychologiczne i zawodowe.

 

Zakres usługi:

Warsztaty psychologiczne, motywacyjne, rozwijające umiejętności społeczne oraz kompetencje osobiste i zawodowe w tym Indywidualne Plany Działań

 

Dokument: link