Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Gmina Kowala

 

 

Nazwa usługi:

Szkolenia z zakresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i dotacje z UE.

 

Zakres usługi:

Prowadzenie pozarolniczej działalności gosporaczej i dotacje z UE

 

Dokument: link