Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Partnerzy

SPMP (Stowarzyszenie Project Management Polska)  


Part 

Przedstawiciele Zespołu Zarządzającego AKME Consulting są członkami Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP).

W tym miejscu w cyklu miesięcznym przedstawiać będziemy Państwu biuletyny SPMP.

Stowarzyszenie Project Management Polska:
jest stowarzyszeniem zrzeszającym profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami celem istnienia SPMP jest tworzenie szans dla rozwoju osobistego i kariery zawodowej project managerów, cel stowarzyszenia realizowany jest w ścisłym kontakcie z naszymi członkami poprzez:
 

  • promowanie w społeczeństwie dyscypliny zarządzania projektami oraz wspieranie jej rozwoju w warunkach polskich,
  • budowanie uznania i prestiżu dla grupy zawodowej project manager,
  • tworzenie standardów zawodowych i etycznych dla project managerów z uwzględnieniem polskich warunków,
  • tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i doskonalenia oraz wzmacnianie więzi środowiskowej dla profesjonalistów zarządzania projektami,
  • budowanie sieci kontaktów krajowych i międzynarodowych project managerów,
  • dostarczanie informacji o status quo i głównych trendach dyscypliny zarządzania projektami w kraju i za granicą.

  działania SPMP opiera się na doświadczeniach praktycznych i wiedzy teoretycznej przekazywanych przez praktyków i naukowców,
  SPMP reprezentuje Polskę w International Project Management Association (IPMA).

 

IPMA (International Project Management Association)

Part -03

To organizacja non-profit, zarejestrowana w Szwajcarii z sekretariatem i centralą operacyjną w Wielkiej Brytanii. Celem organizacji IPMA jest stworzenie międzynarodowego standardu zarządzania projektami i marką, dlatego też przykłada ona dużą wagę do współpracy z organizacjami krajowymi poprzez krajowe organizacje stowarzyszone (National Associations, w Polsce ze Stowarzyszeniem Project Management Polska - SPMP).

IPMA dostarcza aktualne informacje i rozległe okazje łączności sieciowej. Przez witrynę internetową i międzynarodowe wydarzenia umożliwia menedżerom z całego świata dzielenie się pomysłami i bierze aktywny udział w rozwoju zarządzania projektami.