Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Misja IKK

Zasoby ludzkie…
Najmocniejszym fundamentem naszej firmy to budujący ją ludzie, współpracujący z AKME Consulting od 1999 r.

Rozwój…
Ustawiczny rozwój zawodowy i nowe możliwości kształtowania i doskonalenia wiedzy.

Prestiż…
Ugruntowana pozycja na rynku i rekomendacje AKME Consulting gwarantem skutecznej edukacji.

Odpowiedzialność społeczna…
Budujemy silne więzi z Uczestnikami kursów nie tylko podczas szkoleń, ale również w postaci seminariów oraz konferencji podsumuwujących nasze szkolenia.

Profesjonalizm…
Aktywny monitoring naszych działań i wychodzenie naprzeciw potrzebom klienta.