Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Akredytacje

Instytut Kształcenia Kadr powstał na bazie doświadczeń szkoleniowych oraz akredytacji AKME Consulting.

Działalność Instytutu Kształcenia Kadr uzupełnia Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem ED.4430.2.1.2011 zobacz