Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Oddziały IKK

Oddział w Kielcach: 

E-mail: kielce@ikk.org.pl

Oddział w Lublinie:

E-mail: lublin@ikk.org.pl

Oddział w Radomiu: 

E-mail: radom@ikk.org.pl