Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Kontakt

INSTYTUT KSZTAŁCENIA KADR
przy AKME CONSULTING w Rzeszowie
ul. Matejki 6
35-064 Rzeszów
Tel./Fax (17) 861 22 44
E-mail: sekretariat@ikk.org.pl
Mapka dojazdowa

 
Informacje o szkoleniach:

Aby ułatwić Państwu kontakt  z nami, bezpośredni Konsultanci zajmują się określonym sektorem szkoleń.  W celu uzyskania informacji lub zapisania się na określone szkolenia prosimy o kontakt

Dane rejestrowe:

Instytut Kształcenia Kadr przy AKME Consulting z siedzibą w Rzeszowie wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem ED.4430.1.2.2011, NIP 813-172-33-58, REGON 690688230.